Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

privacyverklaring Sportbase

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Deze privacyverklaring beschrijft hoe NOC*NSF omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen wanneer je gebruik maakt van Sportbase.

Wat is een Sportbase-profiel?

Met een Sportbase-profiel kun je jouw sport en jouw sportclubs op de kaart te zetten. In jouw profiel kan je zelf kiezen op welke websites jij komt te staan, bijvoorbeeld www.sport.nl en www.ahsportactie.nl en/of een lokaal Sport In-platform, zoals www.sportindeventer.nl. Hierna te noemen de “Websites”. Het is mogelijk dat op een later moment een wijziging plaatsvindt van de Websites.

Daarnaast kan je meedoen aan landelijke campagnes zoals de Nationale Sportweek en de AH Sportactie en inzicht krijgen in data & statistieken van jouw sport en jouw sportclubs op clubbase. 

Om ervoor te zorgen dat jij alleen de data & statistieken kan zien van de voor jouw relevante sportclubs in Clubbase, hebben we enkele gegevens van je nodig. Stuur daarom een mail naar sportbase@nocnsf.nl en deel daarbij deze gegevens:

Algemene gegevens

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres (dit dient hetzelfde e-mailadres te zijn waarmee jij een Sportprofiel hebt aangemaakt)*
 • Telefoonnummer (optioneel)*
 • Organisatie waarbij je werkzaam bent
 • Functie (optioneel)** 

* Dit e-mailadres en telefoonnummer zijn voor de clubs binnen jouw werkgebied zichtbaar, zodat ze voor ondersteunende vragen snel contact met jou kunnen opnemen.
** door jouw functie te beschrijven, zien sportclubs nog beter waar ze jou (i.p.v. een collega) kunnen benaderen.

Om een profiel op Sportbase aan te kunnen maken, heb je eerst een ‘Sportprofiel’ nodig. Zie de ‘Privacyverklaring Sportprofiel’ voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt NOC*NSF voor een Sportbase-profiel?
Om een Sportbase-profiel aan te maken dien je gegevens in te vullen over jouw organisatie. Dat zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens gaan namelijk over jouw organisatie en zijn niet te herleiden naar een persoon. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Er zijn velden die je in moet vullen die mogelijk wel kunnen verwijzen naar een persoon zoals naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer.  Als ze te zijn herleiden naar een persoon dan zijn dat persoonsgegevens en hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Die persoonsgegevens worden hierna aangeduid als de “Contactgegevens” . De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn noodzakelijk voor het aanmaken van het activatie profiel. Zonder die gegevens kun je dus geen activatie profiel aan maken. De overige gegevens zijn optioneel.

Voor welke doeleinden worden de Contactgegevens verwerkt?
NOC*NSF verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van activatie profiel
 • om te kunnen delen met derden (zie hieronder)
 • om je te informeren over activatie profiel;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van de Websites en dienstverlening van NOC*NSF;
 • om je eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • voor het aan jou kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails), dit verzenden wij alleen als jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld;
 • voor statistische doeleinden.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die je aan ons geeft.

Aan welke derden worden de Contactgegevens verstrekt?

 • Het telefoonnummer zal net als de overige gegevens van de organisatie online worden gezet op de Websites. Wil je dus niet dat je privé nummer online komt te staan, zorg dan dat je het telefoonnummer van de organisatie invult.
 • De naam en e-mailadres van de contactpersoon zullen niet voor een ieder toegankelijk zijn. Deze zijn zichtbaar voor de Contactpersonen (zie hieronder de toelichting wie dat zijn).

Sportclubs

Sportclubs uit jouw buurt hebben online toegang tot jouw Contactgegevens. Jij kunt eenmaal ingelogd op activatie Clubactivatie zien wie jouw Sportclubs in de buurt zijn en ook met hen contact opnemen via jouw activatie profiel (je ziet niet hun contactgegevens). 

Nieuwsbrief

Met Clubactivatie kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails). Dit doe je door in je profiel aan te geven dat je dit wilt ontvangen en je geeft daarbij aan hoe vaak je de nieuwsbrief wilt ontvangen (de frequentie). Naast het laatste nieuws kunnen er ook gerelateerde evenementen, merchandise, acties en prijsvragen, over sportevenementen en over aan de Nederlandse sport gerelateerde sponsoren en haar diensten in worden opgenomen. 

Als je je voor een nieuwsbrief aanmeldt, kunnen wij jou ook relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) versturen.

Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrief:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen
 2. door in je activatie profiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken.

Eenmaal uitgeschreven voor een nieuwsbrief, dan zal je de relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) ook niet meer ontvangen.

 

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn Contactgegevens als ik mijn Sportbase-profiel verwijder of aanpas?

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je jouw profiel aanhoudt. Zodra je de Contactgegevens aanpast, verwijderen wij de eerdere Contactgegevens uit ons systeem. Als je het profiel verwijdert, zullen wij de Contactgegevens ook niet langer bewaren. 

Let wel op dat je Contactgegevens toegankelijk zijn geweest voor de Contactpersonen.  Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid om om te gaan met jouw gegevens.

Aangezien wij jouw Contactgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te aller tijden jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de Contactgegevens niet langer verwerken en jouw activatie profiel verwijderen. Dit heeft dus exact hetzelfde effect als dat je zelf je activatie profiel verwijdert, zoals hierboven beschreven. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

NOC*NSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”).

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de

beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen

een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal

verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door NOC*NSF voor het activatie profiel. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Vragen

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) 
Kamer van Koophandel nummer: 09059703

Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
privacy@nocnsf.nl


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: